• +381 21 400 148
  • +381 21 496 333
  • +381 63 271 202
  • +381 64 113 8581

Pitanja na koja treba da odgovorite prilikom predaje dokumentacije

Procedura predaje dokumentacije i najčešća pitanja koja će vam postaviti tom prilikom

Jó napot kívánok, tessék … miért jött? Mit parancsol?

Dobar dan želim, izvolite ... zašto ste došli? Šta želite?

Kérelmezni szeretném a magyar állampolgárságot. – Želim da predam dokumentaciju za mađarsko državljanstvo.

1. Foglaljon helyet. – Zauzmite mesta.
Tessék, üljön le! - Izvolite sedite.
- Köszönöm szépen. - Hvala lepo.

2. Kérem az érvényes útlevelét! – Molim Vaš važeći pasoš.
- Tessék – izvolite

3. Mi a neve? – Kako se zovete? Kér névmódosítást? – da li želite prevođenje imena?
Napomena: Ovde upisujete Vaše prezime i ime koje želite da bude u mađarskim dokumentima.

4. Mondjon egy pár szót magáról, kérem, mutatkozzon be! - Recite par reči o sebi, predstavite se!

Ovo pitanje predstavlja Vašu biografiju. potrebno je da napišete 25-30 rečenica prema sledećem uputstvu:

Prezime i ime, mesto i datum rođenja.

- Imena roditelja, njihove godine i zanimanja.

- Da li imate rođeniu braću/sestre, ako je odgovor DA: imena, godine, zanimanja, da li su oženjeni/udate.
Ako je odgovor NE, onda napišite da ste jedinac/jedinica, odnosno da nemate rođenih braće ni sestara.

-Gde ste i kada završili osnovnu školu, a gde i kada srednju školu – koju ste kvalifikaciju stekli.
Takođe, ako ste završili višu školu ili fakultet – gde i kada ste završili i zvanje i titulu koje ste stekli.

-Sa kim trenutno živite i gde (npr. živim sam, sa roditeljima, sa suprugom... u Subotici,Beogradu,...). ***Ko je vlasnik nekretnine? - pretežno kandidati ne vole da govore o tome, ali ako smatrate da je neophodno, neka napišu.

-Vaše prvo radno mesto i kada. Trenutno gde radite i šta. Koje Vam je poslednje radno mesto, ako trenutno radite. ***
Kandidati pretežno imaju problem da navedu i jedno radno mesto, pa im najčešće kažemo da napišu gde trenutno rade:
Čime se bavi preduzeće u kom radite, na kojoj poziciji ste zaposleni i u kom gradu), međutim ako mislite da treba da pišu sve onda neka napišu.

-Za muškarce: Ako ste bili vojnik, gde ste služili vojsku i kada, tj. kada ste završili vojni rok.
Ukoliko niste služili vojsku jer je već bila ukinuta onda to i napišite.

-Da li ste udati/oženjeni. Ako je odgovor DA, napišite gde i kada ste se venčali, kako Vam se zove suprug/supruga, koliko ima godina, šta je po zanimanju.
Ako ste razvedeni, napišite samo da ste razvedeni. Ako nikada niste bili u braku, onda to i napišite.

-Da li imate dece? Ukoliko je odgovor DA, onda napišite kako se zovu, koliko imaju godina.
Ukoliko dete ide u obdanište, zabavište, školu,... bilo bi dobro i to napisati. Ukoliko nemate dece onda to i napišite.

-Koje jezike govorite?

-Sa kim ili gde ste učili/učite mađarski jezik?

-Koji Vam je hobi (šta radite u slobodno vreme)? Npr. Ukoliko Vam je hobi kuvanje-onda automatski napišite šta najviše volite da kuvate, ukoliko Vam je hobi sport, odmah napišite koji sport, npr. gledam odbojku, igram odbojku....

-Ko je predak po kome tražite državljanstvo (npr. pradeda sa mamine strane), kako se zove, gde i kada je rođen?

-Napišite „na Vaš način“ da ste ponosni na pretka, na svoje mađarsko poreklo. U slučaju katoličke veroispovesti napišite da negujete mađarske običaje i tradiciju.

-Napišite da niste kažnjavani niti da se protiv Vas ne vodi nikakav krivični postupak.

-Ukoliko postoji nešto što Vam je bitno da napomenete, a nije obuhvaćeno gore navedenim tačkama onda to i upišite, samo nam skrenite pažnju na to.

5.Van Magyarországi lakcíme? - Imate adresu stanovanja u Mađarskoj?
• Nincs, én Szerbiában élek. - Ne, ja živim u Srbiji.

6.Van magyar személyi igazolványa? - Da li imate mađarsku ličnu kartu?
Nincs. – Nemam.

7. Mi az Ön lakcíme? - Koja je vaša adresa?

8. Hol él? - Gde živite?

9. Kivel él? – Sa kim živite?

10. Házban vagy lakásban él? - Da li živite u kući ili stanu?

11. Mikor született? - Datum rođenja?

12. Hol született? – Gde ste se rodili?

13. Honnan jött? –Odakle ste došli?

Mivel/hogyan utazott? Kako ste putovali, čime ste došli? (ako dolazite iz drugog mesta).
Kivel jött? – Sa kim ste došli?

Az mennyire van messze innen? Hány kilométerre van? Koliko je to daleko? Koliko kilometara?

14. Mivel foglalkozik? - Šta ste po zanimanju? / Čime se bavite?

15. Dolgozik? Munkaviszonyban van? - Zaposleni ste? U radnom ste odnosu?

16. Mivel foglalkozik a vállalat, illetve az intézmény, amelyben dolgozik? - Čime se bavi firma ili institucija u kojoj radite.

17 . Melyik városban dolgozik? - U kom gradu radite.

18. Mi a szülei foglalkozása? - Čime se bave Vaši roditelji? Zanimanje roditelja - i trenutni status roditelja ( da li je u penziji ili radi).

19. Hol dolgoztak a szülei? - Gde su roditelji radili.

20. Édesanyja születési dátuma és helye - Datum i mesto rođenja majke

21. Édesapja születési dátuma és helye - Datum i mesto rođenja oca

22. Hány gyermekük van az Ön szüleinek? - Koliko dece imaju roditelji? (Vaša braća i sestre)

23. Hol élnek most a szülei? - Gde sada žive roditelji?

24. A szülők neve és az édesanyja leánykori neve. - Ime roditelja i devojačko prezime majke.

25. A szülők házasságkötésének dátuma és helye. - Datum i mesto venčanja roditelja.

26. Ön házas/Nős? Férjes? - Da li ste u braku?/Oženjeni ste? / Udati ste?

27. Az Önök házasságkötésének ideje és helye. - Datum i mesto sklapanja vašeg braka.

28. Leánykori neve (nők számára) - Devojačko prezime za žene.

29. Van-e gyereke? - Imate li svoje dece?

30. Hány éves / évesek? A gyermek neme (kislány, kisfiú) és kora. - Koliko ima / imaju godina? Pol deteta i uzrast?

31. A gyermek születési dátuma- Datum rođenja deteta.

32. Ha elvált, ki a gyermeke gyámja. Ha házasságon kívüli közösségben él, együtt nevelik-e a gyermeküket?- Ako ste razvedeni ko je staratelj deteta. Ako živite u vanbračnoj zajednici da li sa partnerom zajednički odgajate dete.

33. Házastársa adatai – neve, foglalkozása, leánykori neve, szülei neve (mindkét házastársra vonatkozik) - Podatke za suprugu/a – njeno/njegovo zanimanje, devojačko prezime, ime njenih/njegovih roditelja

34. Ön írta az életrajzot?- Vi ste pisali biografiju?

35. Miért kérelmezi a magyar állampolgárságot ?- Zašto tražite mađarsko državljanstvo?
Primer: Zato što su moji deda / baba / pradeda ili prababa bili mađarski državljani i ja bih to želeo da budem. Ja sam ponosan/ponosna na svoje mađarsko poreklo ....
Napomena: Morate staviti do znanja da imate moralne a ne praktične razloge za dobijanje državljanstva!

36. Milyen nyelveket beszél?- Koje jezike govorite? (uključujući i mađarski)

37. Hogyan tanult meg magyarul?

38. Ki a felmenője, aki után kérelmezi a magyar állampolgárságot? - Ko vam je predak po kojem tražite mađarsko državljanstvo?

39. Kérelmezni fogja a magyar útlevelet? - Da li ćete tražiti mađarski pasoš?

40. A középiskolai végzettségével szerzett foglalkozásának címe – amennyiben szakirányú középiskola volt. - Zvanje koje ste stekli u srednjoj školi – ukoliko je bila stručna srednja škola.

41. Az egyetemi végzettségével szerzett foglalkozásának címe.- Zvanje koje ste stekli na fakultetu.

42. Az iskoláztatás helyevárosa- Mesto školovanja – grad.

43. Beszél-e valaki magyarul a családban? Ha igen megnevezni a rokoni kapcsolatot.- Da li neko u porodici govori mađarski. Ako da, navesti rodbinsku vezu.

44. Van-e lehetősége magyarul beszélni? – pl. a munkahelyen, a barátokkal, az utcán, stb.- Da li imate prilike govoriti mađarski – npr. na radnom mestu, sa prijateljima, na ulici itd.

45. Miért tanul magyarul?- Zašto učite mađarski?

46. Ha csak az egyik szülő kérelmezi az állampolgárságot: a házastárs egyezik-e azzal, hogy a közös gyermek kapjon állampolgárságot? - Ako samo jedno od roditelja traži državljanstvo : da li je supružnik saglasan da zajedničko dete dobije državljanstvo.

47. Esküt kíván-e tenni vagy fogadalmat?- Želite li polagati zakletvu ili dati izjavu?

48. Hol kívánja letenni az ünnepélyes esküt – az Anyakönyvi Hivatalban vagy a Konzulátuson? - Gde želite polagati zakletvu – da li u Matičnom uredu ili u Konzulatu.

49. Miért kéri Magyarországon letenni az esküt? - Zašto želite u Mađarskoj polagati zakletvu?

50. Kíván-e telefonos vagy elektronikus értesítést az eskütételről? - Želite li da Vas telefonom ili e-mailom obavestimo o datumu svečane zakletve?

51. Kérek egy telefonszámot! - Molim Vas jedan telefonski broj

52. Kérek egy elektronikus levélcímet! - Molim Vas Vašu e-mail adresu

53.Van valami hobbija? Mi a hobbija?- Imate li neki hobi? Šta Vam je hobi?

54.Mivel foglalkozik a testvére? - Čime Vam se bavi brat/sestra?

55. Volt már bűntetve? Folyik büntetőeljárás maga ellen? - Da li ste bili osuđivani? – Da li se vodi krivični postupak protiv Vas?

56. Melyik a kedvenc étele? - Koje Vam je omiljeno jelo?

57. Mikor volt utoljára Magyarországon? -  Kada ste bili poslednji put u Mađarskoj?

U okviru kursu ćemo zajedno sa vama dati odgovor na sva ova pitanja, kao i na mnoga druga koja mogu da vam postave u ambasadi ili konzulatu. Pored davanja odgovora na brojna pitanja, osposobićemo vas i da samostalno sklapate rečenice i znate da se snađete i date odgovor na neka nepredviđena pitanja. 

Takođe, možete očekivati našu pomoć u svim ostalim segmentima oko učenja i neophodne dokumentacije:

-pisanje biografije

-prikupljanje potrebne dokumentacije

-ispunjavanje formulara

-zakazivanje razgovora

-prevod potrebnih dokumenata

Ukoliko ste već učili mađarski i nedostaje vam konverzacija, predlažemo vam konverzacijski kurs mađarskog jezika, na kom ćete sa ostalim polaznicima biti u prilici da utvrdite nivo vašeg znanja i primenite ga u najčešćim pitanjima i temama koje su zastupljene u razgovoru sa službenicima u ambasadi ili konzulatu.

Sva vaša dodatna pitanja možete nam postaviti putem mail-a edukacija@agava.rs ili pozvati nas telefonom na 063/73084848

Rado ćemo vam odgovoriti na sva vaša pitanja i nedoumice i olakšati ceo proces koliko možemo.